Puin- en asfaltrecycling

VL Grondstoffen maakt zich sterk voor recycling: waarom winnen van schaarse primaire grondstoffen als materialen te zijn hergebruiken? Door recyclen worden secundaire grondstoffen omgezet naar primaire grondstoffen. Een gesloten bouw- en grondstoffenstroom draagt bij tot de algemene doelstelling: minder afval produceren door recycling en minder aanslag op ons milieu.

 

Puinrecycling

VL Grondstoffen is gespecialiseerd in de recycling van steenachtige materialen en kan op de eigen locatie uw grove puinstromen innemen.


VL Grondstoffen is tevens uw partner bij (sloop)projecten waar ter plaatse granulaat gevormd mag worden middels een mobiele puinbreker. VL Grondstoffen managet voor u zowel het proces als de logistiek en toepassing voor u.

 

Asfaltrecycling

VL Grondstoffen beschikt over een groot aanbod van asfaltpuin.Op locatie neemt VL Grondstoffen het puin in en verwerkt de asfaltpuin tot een geschikt recyclingsgranulaat, toe te passen in nieuwe asfaltmengsels. Inname van teervrij asfalt bij VL Grondstoffen is mogelijk als freesasfalt of als asfaltpuin.

 

VL Grondstoffen is naast de recycling ook vergund als een erkende verwerker van teerhoudende asfaltproducten.