Inname teerhoudend asfalt

Volledige verwijdering teer uit de asfaltketen

Asfalt bestaat voornamelijk uit zand, grind en bitumen. Het bitumen fungeert als bindmiddel, in het vroege verleden werd ook teer gebruikt als bindmiddel. Sinds 1990 mag in Europa geen teer worden toegepast in de wegenbouw vanwege de schadelijke stof PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in het teer. Sinds 2001 streeft de Nederlandse overheid tot volledige verwijdering van teer uit de asfaltketen.

 

Teerhoudende asfaltlagen

Asfaltpuin dat vrijkomt bij bijvoorbeeld reconstructies kan zodoende nog teerhoudende asfaltlagen bevatten. Middels specifiek onderzoek wordt het teergehalte aangetoond.  Moderne thermische reinigingstechnieken recyclen het teerhoudend asfalt  tot een nieuwe grondstof.

 

Leveren diensten

In deze keten kan VL Grondstoffen u de volgende diensten leveren:

  • Inname van teerhoudende asfaltgranulaat en –puin op eigen locatie;
  • Logistieke dienstverlener bij afzet van teerhoudende afvalstoffen naar thermische reiniger;
  • Logistieke dienstverlener bij afzet teerhoudende afvalstoffen vanaf projectlocaties.