Databank bouw- en grondstoffen

In VL Grondstoffen vindt u de perfecte partner in bemiddeling en coördinatie van vraag- en aanbod in bouw- en grondstoffen in de markt. Een eigen up-to-date databank geeft direct een compleet overzicht. Doel is deze stromen zoveel mogelijk regiogericht bij elkaar te brengen of te combineren: een gesloten grondstoffenstroom voor minder afval en milieubelasting.


Ook u kunt uw vraag dan wel aanbod bij ons laten registreren in de databank volgens de volgende werkwijze:

  • Aanmelding van vraag en/of aanbod;
  • Beoordelen van de beschikbare data voor een passende match;
  • Bemiddeling bij geschikte match;
  • Eventueel verzorgen van de logistieke afwikkeling.

 

Het spreekt voor zich dat alle stromen worden bemiddeld conform de geldende eisen en regelgeving op het gebied van bouw- en grondstoffen (Besluit Bodemkwaliteit, KOMO, etc.)